O firmie

Firma zajmuje się wykonawstwem nowych oraz przebudową istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych we wszystkich stosowanych aktualnie technologiach wykonania oraz materiałów.

W zakres działania firmy wchodzi również budowa i modernizacja takich obiektów infrastruktury jak: oczyszczalnie ścieków, obiekty stacji uzdatniania wody zarówno w zakresie robót ogólnobudowlanych jak też urządzeń i wyposażenia technologicznego.

Doświadczenie zawodowe oraz wysoko kwalifikowana załoga ma za sobą wiele zrealizowanych obiektów z zakresu budownictwa przemysłowego, co czyni z Nas partnera do realizacji przedsięwzięć głównie infrastruktury i obiektów przemysłowych.

Andrew Adams Jersey